Rekening ontvangen?

Het kan zijn dat u voor plaatsing van bijvoorbeeld een foto of tekst op uw website, of voor ander gebruik, een rekening ontvangt van ons.

Hieronder volgt een korte uitleg:

 

Inbreuk op het auteursrecht

Om een beschermd werk (bijvoorbeeld muziek, een krantenartikel, of foto) te verveelvoudigen of openbaar te maken, moet iemand toestemming vragen aan de auteursrechthebbende. In principe is dat de maker, maar dit recht kan overgedragen zijn.

Freeze-Media zoekt actief inbreuken, maar krijgt ook signalen van rechthebbenden. Na onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is van een inbreuk.

Aanschrijven inbreukmaker

Als vermoed wordt dat sprake is van een inbreuk, zal de inbreukmakende partij aangeschreven worden. Dat kan een bedrijf zijn dat een foto heeft gekopieerd, maar, in sommige gevallen, zelfs een particulier met een blog.

Afhankelijk van de afspraken tussen Freeze-Media en de rechthebbende wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik.

Waarom een rekening?

De rechthebbende moet het met zijn auteursrecht doen. Iemand die inbreuk maakt op het auteursrecht weet, of behoort te weten, dat een beschermd werk niet zomaar mag worden gebruikt.

Het is vaak lastig om exact de schade te meten van onrechtmatig gebruik. Op een blog lijkt een inbreuk soms onschuldig, maar kan de waarde van bijvoorbeeld een foto flink gedaald zijn, omdat de foto vrij op internet staat.

Omdat het vaststellen van de schade zeer moeilijk is en om ellenlange discussies te vermijden, heeft de rechter bepaald dat doorgaans het licentietarief leidend is. Eventueel met een verhoging, omdat bijvoorbeeld de naam van de auteur niet is vermeld.

Een rechthebbende heeft vaak geen andere keus dan een rekening te sturen. Indien een inbreuk zonder vergoeding blijft, kan dit leiden tot een situatie waarbij zijn werk vogelvrij is. Hoe wrang dit soms ook klinkt: het ongemoeid laten van inbreuken geeft een signaal af naar andere partijen.

Ik ben het er niet mee eens!

Freeze-Media heeft de redelijkheid voorop staan. Wij staan ook bedrijven en particulieren bij die een rekening (vanwege belangenverstrengelingen: niet van ons) ontvangen.

Indien u meent dat er geen inbreuk is, of dat u niet de inbreukmaker bent, dan horen wij dat graag.

Helaas kunnen wij geen politieke problemen oplossen. Ook wij vinden dat het auteursrecht vernieuwd kan worden, maar zowel u als de maker moeten het doen met de wetten die er nu zijn.

Hoe vervelend het soms ook klinkt: voor opmerkingen als: ‘dit is onzin’, of: ‘ik haal het er toch af’, moet u bij de wetgever zijn. Freeze-Media kan daar niets aan doen.

Kosten

Anders dan ‘incassopitbulls’ die aansturen op maximale winsten uit inbreuken sturen wij bij rechthebbenden aan op redelijke tarieven. Er zijn zelfs uitspraken van rechters waarbij meer dan €1000,- betaald moet worden voor één foto op een klein blog. Wij doen daar niet aan mee.

Wel maakt de rechthebbende kosten om de inbreuk vast te stellen, te documenteren en te incasseren. Bij Freeze-Audio zijn die tarieven zeer redelijk.

Indien betaling uitblijft, kan het wel in de papieren lopen. Bij zaken omtrent auteursrecht moeten veelal alle kosten worden betaald, indien de inbreukmakende partij in het ongelijk wordt gesteld. Bij een rechtszaak zal dit doorgaans vele duizenden euro’s zijn.