Musicrights.nl

Wat is musicrights?

Binnenkort start op musicrights.nl een nieuwe dienst. Musicrights zal zich richten op het exploiteren van muziekauteursrecht voor componisten, bands, tekstschrijvers en uitgevers.

Gezorgd zal worden dat auteursrechthebbenden een eerlijke vergoeding kunnen ontvangen voor het gebruik van hun muziekwerken. Zowel offline, als online.

Maar dat doet Buma/Stemra toch?

Dat klopt. Buma/Stemra heeft een groot deel van deze markt in handen.

Waarom dan musicrights.nl?

Buma/Stemra heeft zeer dwingende aansluitingsvoorwaarden. Het gehele auteursrecht van alles wat een componist ooit gemaakt heeft, of ooit zal maken moet overgedragen worden aan Buma/Stemra. Pas sinds januari 2015 is het mogelijk om een gehele rechtencategorie (bijvoorbeeld online) uit te sluiten.

Dit betekent bijvoorbeeld dat als je eigen muziek gratis wil verspreiden op internet, voor alle liedjes niet meer bij Buma/Stemra terecht kan.

Op musicrights.nl bepaalt u zelf voor welke rechten u bemiddeling wenst. U bepaalt de voorwaarden en blijft zelf bepalen wat er met uw rechten gebeurt.

Binnenkort meer…