Uitgevers/producenten

Onze diensten voor uitgevers en producenten:

  • Checken en beoordelen van overeenkomsten met opdrachtgevers en uitgevers
  • Opstellen van contracten
  • Advisering en vertegenwoordiging bij conflicten met opdrachtgevers en rechtenorganisaties
  • Advisering over auteurs- en contractenrecht
  • Inbreuken op het auteursrecht en naburige rechten afhandelen

 

Als uitgever of producent wilt u zonder zorgen uw product in de markt zetten. Heldere afspraken zijn daarbij essentieel. Uitgevers en producenten hebben veelal te maken met diverse rechten en rechthebbenden. Zelfs bij een korte film kan door Buma/Stemra, Sena, een muziekuitgever en uitvoerende artiesten alleen het geluid al een flinke rompslomp opleveren.

Freeze-Media kan diverse juridische zaken voor u uit handen nemen door duidelijke contracten op te stellen en op te treden als er problemen ontstaan.