Gebruikers

Diensten voor gebruikers van kunst en multimedia:

  • Opstellen van Algemene Voorwaarden
  • Vertegenwoordiging bij conflicten omtrent het auteurs- en contractenrecht
  • Regelen van licenties voor bijvoorbeeld promotiefilms, of commercials.
  • Opstellen van contracten

 

Gebruikers van bijvoorbeeld muziek, films of foto’s kunnen tegenwoordig zeer divers zijn. Het internet heeft ervoor gezorgd dat iedereen iets kan openbaar maken of verveelvoudigen.

Freeze-Media heeft jarenlange ervaring met juridische bijstand van bijvoorbeeld reclamebureaus en (startende) multimediaondernemingen, maar zelfs met pariculieren.

 

Hoewel een inbreuk op het auteursrecht op internet (of elders) vaak niet wordt opgemerkt, of slechts verwijdering gevraagd wordt, blijft het auteursrecht een zeer alomvattend recht. Bij een inbreuk kan een schadevergoeding geëist worden en is een inbreukmakende partij gehouden om alle (proces)kosten te vergoeden. Dit kan oplopen tot duizenden, of zelfs tienduizenden euro’s. Ook heeft een rechthebbende het recht om bijvoorbeeld publicatie te verbieden.

 

Een marketing- of reclamebureau heeft een probleem als plotseling blijkt dat iets niet kan worden gebruikt. Ook particulieren kunnen plotseling een fikse rekening krijgen als blijkt dat op een blog een foto van een professionele fotograaf staat.

Gebruikers die innovatieve diensten willen starten, of reeds aanbieden, bemerken al snel dat rechtenkwesties een grote rol spelen bij het aanbieden van bijvoorbeeld muziek, films of foto’s.

 

Freeze-Media biedt voor partijen die, gewild of ongewild, gebruikmaken van beschermde werken de mogelijkheid om problemen te voorkomen, of op te lossen.